Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Lắk

17:15, 16/10/2020
Ngày 16-10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2020 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 1570) đã tiến hành kiểm tra tại UBND xã Bông Krang, UBND thị trấn Liên Sơn và UBND huyện Lắk.
 
Qua kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC được xã Bông Krang, UBND thị trấn Liên Sơn triển khai khá đồng bộ trên tất cả các nội dung, lĩnh vực. Chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được nâng lên, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.
 
tt
Đoàn kiểm tra số 1570 kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại xã Bông Krang.
 
Bên cạnh đó, công tác quản lý điều hành văn bản qua hệ thống iDesk, tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC qua hệ thống iGate bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực. Hiện nay trên địa bàn huyện Lắk thực hiện 272 TTHC, trong đó cấp huyện 181 thủ tục, cấp xã 91 thủ tục. 100% TTHC được cung cấp mức độ 2, 3, 4 trên trang thông tin điện tử của huyện và trên hệ thống Một cửa, một cửa liên thông. 6 tháng đầu năm 2020, huyện đã tiếp nhận 18.062 hồ sơ, trong đó cấp huyện tiếp nhận và giải quyết 1.027 hồ sơ, cấp xã 16.999 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.
 
 
tt
Thành viên Đoàn kiểm tra số 1570 kiểm tra thực tế tại UBND huyện Lắk.
 
Qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các địa phương như: tại UBND xã Bông Krang chưa thực hiện niêm yết TTHC đầy đủ theo quy định, vẫn còn tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn; máy móc, trang thiết bị làm việc đã cũ, không đáp ứng được nhu cầu và khối lượng công việc. Tại UBND thị trấn Liên Sơn, kế hoạch CCHC hằng năm ban hành chậm so với quy định; nội dung tuyên truyền CCHC chưa được quan tâm, hình thức tuyên truyền không đa dạng; không lập sổ theo dõi hồ sơ và phiếu tiếp nhận, trả hồ sơ theo quy định tại Nghị số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ…
 
Như Quỳnh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc