Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước

17:58, 06/04/2021

Chiều 6-4, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” (Chương trình PforR) do Kiểm toán Trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XII Phạm Văn Học làm Trưởng đoàn.

Làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm toán đã thông tin về nội dung, mục tiêu, kế hoạch kiểm toán chuyên đề Chương trình PforR tại Đắk Lắk. Theo đó, nội dung kiểm toán là việc quản lý và sử dụng kinh phí của chương trình; việc tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý, chỉ đạo phối hợp thực hiện chương trình; tình hình thực hiện mục tiêu Chương trình; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình. Phạm vi kiểm toán là năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan. Thời gian thực hiện kiểm toán từ ngày 6 đến 29-4-2021.

Kiểm toán Trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XII phát biểu tại buổi làm việc
Kiểm toán Trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XII Phạm Văn Học thông tin về kế hoạch, phương án kiểm toán chương trình.

Thảo luận tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm toán và UBND tỉnh thống nhất chủ trương, phương án thực hành kiểm toán tại một số sở, ngành và các huyện Ea Kar, Cư Kuin, Krông Ana; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm toán.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày phương án phối hợp cung cấp số liệu trong quá trình kiểm toán
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày phương án phối hợp cung cấp số liệu trong quá trình kiểm toán.

Việc kiểm toán hướng đến mục tiêu xác nhận tính đúng đắn, trung thực, chính xác của số liệu quyết toán kinh phí, chi phí đầu tư thực hiện tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và quy định của chương trình; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả và việc thực hiện mục tiêu của chương trình; chỉ ra những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung; đồng thời phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm toán đúng quy định; cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan theo đề nghị để Đoàn Kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời mong muốn Đoàn Kiểm toán giúp tỉnh thấy được những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đó hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh phương án khắc phục hạn chế và điều chỉnh, đưa ra kế hoạch, định hướng hoạt động các chương trình trong thời gian tới tốt hơn.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.