Multimedia Đọc Báo in

Khoảng 5.580 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

15:12, 08/04/2021

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 dự kiến khoảng  5.580 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách nhà nước 980 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương 490 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương 490 tỷ đồng); vốn huy động 240 tỷ đồng; vốn lồng ghép 1.960 tỷ đồng; vốn tín dụng 2.400 tỷ đồng. Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu giữ vững chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn  mới, lũy kế có 71 xã đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 46,7%); 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số tiêu chí đạt bình quân chung là 16 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 7 tiêu chí…

Thi công đường giao thông nông thôn ở huyện Krông Năng
Người dân thi công một tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Krông Năng.

Được biết, năm 2020 tổng nguồn vốn thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh gần 5.205 tỷ đồng, gồm: ngân sách nhà nước 950,5 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 478,63 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 471,88 tỷ đồng), vốn huy động hơn 235 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.819,1 tỷ đồng, vốn tín dụng 2.200 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt 17-18 tiêu chí, 13 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, 16 xã đạt 13 - 14 tiêu chí, 39 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 7 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.