Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

11:58, 17/02/2023

Sáng 17/2, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

hfghg
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính và cán bộ lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai các văn bản gồm: Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 7/2/2023 của Bộ chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 3/1/2023 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là những văn bản rất quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu kỹ, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, nhất là đối với Quy định số 96, 97 và Hướng dẫn số 03.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian qua, việc thực hiện công tác lấy phiếu tín nhiệm còn một số hạn chế như: một bộ phận người đứng đầu, cấp ủy, tổ chức đảng chưa triển khai nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiện; phiếu tín nhiệm chưa phản ánh đầy đủ về mức độ hoàn thành công việc, còn tình trạng nể nang, né tránh, cục bộ, lợi ích nhóm, động cơ thiếu trong sáng; kết quả lấy phiếu tín nhiệm chưa được sử dụng đến nơi đến chốn; một số cán bộ sau khi được phiếu tín nhiệm cao, rất cao đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thấy quá trình rà soát, báo cáo của cấp ủy, tổ chức đảng đó chưa chính xác.

gfhg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai Quy định số 96 nghiêm túc, nhằm khắc phục triệt để những hạn chế trên; quá trình cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm thì tổ chức đảng cần rà soát, đánh giá kỹ; MTTQ và các đoàn thể cũng cần tăng cường giám sát có phản ánh kịp thời, nhằm bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm được chính xác, thực chất. Đồng thời cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và những người tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm, nhất là những nơi có dư luận, ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đơn thư của nhân dân. Những người có phiếu tín nhiệm cao thực chất, tổ chức đảng cần có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ và đối với những trường hợp ngược lại cũng cần có hướng xử lý nhằm bảo đảm uy tín của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đối với Quy định số 97, trong năm nay, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu văn bản liên quan đến đảng đoàn, ban cán sự đảng của địa phương. Trước mắt, các cấp ủy, tổ chức đảng Trung ương cần tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; xây dựng quy chế làm việc cần chú trọng phát huy quy chế tập trung, dân chủ và tuân thủ nghiêm quy chế làm việc.

Đối với Hướng dẫn số 03, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, những tổ chức đảng có quy mô lớn, đặc thù, hoàn cảnh đặc biệt cần tổ chức thí điểm việc sinh hoạt Đảng, tổng kết, rút kinh nghiệm để đánh giá, nhân rộng; ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quyết định việc chọn thí điểm đối với các đảng bộ cơ sở, chi bộ ở cơ sở, đơn vị tổ chức thí điểm ở địa phương; Đảng ủy Bộ Ngoại giao quyết định việc chọn thí điểm đối với các đảng bộ cơ sở, chi bộ ở ngoài nước.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc