Multimedia Đọc Báo in

Ban hành nhiều văn bản mới để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

19:48, 17/04/2023

Trong quý I năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền các văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN); tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN cho cán bộ, nhân dân.  

Theo đó, đã ban hành 59 văn bản mới, sửa đổi bổ sung 1 văn bản và bãi bỏ 4 văn bản để triển khai thực hiện công tác PCTN; tổ chức 7 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 337 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát hành 5 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN. Có 1 đơn vị đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; tổ chức kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại 2 đơn vị; 3 đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn tại 39 đơn vị trực thuộc; có 6.620 lượt cán bộ, công chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì một buổi giao ban công tác nội chính và PCTN. (Ảnh minh họa).
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì một buổi giao ban công tác nội chính và PCTN. 

Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, ngành Công an đã thụ lý 4 tin báo, đã xử lý 2 tin, đang giải quyết 2 tin; thụ lý điều tra 10 vụ/19 bị can, đã xử lý 4 vụ/4 bị can, đang giải quyết 6 vụ/15 bị can. Ngành Kiểm sát thụ lý 4 vụ/6 bị can, đã xử lý 3 vụ/4 bị can, đang giải quyết 1 vụ/2 bị can. Ngành Tòa án thụ lý 3 vụ/4 bị cáo, đã xử lý 2 vụ/3 bị cáo, đang giải quyết 1 vụ/1 bị cáo.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc