Multimedia Đọc Báo in

Chi cục Thuế huyện Ea Súp:

Điểm sáng trong thu ngân sách nhà nước năm 2021

08:15, 13/09/2021

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và những thay đổi trong chính sách tài khóa khiến việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bằng quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của ngành thuế cùng chính quyền địa phương các cấp, Chi cục Thuế huyện Ea Súp đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao trước thời hạn.

Tính đến hết tháng 8-2021, huyện Ea Súp đã thu ngân sách nhà nước được 37,2 tỷ đồng (đạt 116% dự toán HĐND tỉnh và HĐND huyện giao, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, thu thuế, phí là 27,8 tỷ đồng (111% dự toán, tăng 20%); thu tiền sử dụng đất là 9,4 tỷ đồng (134% dự toán, tăng 148%). Có nhiều khoản thu vượt dự toán năm và tăng cao so với tháng 8 năm 2020.

Cụ thể, khu vực ngoài quốc doanh thu được 15,1 tỷ đồng (109% dự toán, tăng 3%); lệ phí trước bạ hơn 5,8 tỷ đồng (133% dự toán, tăng 98%); thu phí, lệ phí hơn 1,8 tỷ đồng (121% dự toán, tăng 53%); thu tiền thuê đất 964 triệu đồng (193% dự toán, tăng 85%)...

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Ea Súp kiểm tra hồ sơ xin gia hạn tiền thuế của người nộp thuế trên hệ thống ngành.

Ông Phan Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ea Súp cho biết, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã xác định thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nguồn để địa phương cân đối thu chi ngân sách. Do đó, Chi cục đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản quản lý nguồn thu, tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện; kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế trên khâu lưu thông; rà soát, quản lý hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn… Chi cục cũng quán triệt, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị trực thuộc bám sát địa bàn, theo dõi các nguồn thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông…

Với sự chủ động, tích cực triển khai thực hiện các đề án chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước huyện, các đề án đã tăng thu gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu qua việc triển khai các đề án chống thất thu 799 triệu đồng; đề án thu nợ gần 1,8 tỷ đồng. Tổng số nợ thuế tại thời điểm ngày 31-8-2021 giảm hơn 1,3 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31-12-2020.

Trong thời điểm dịch bệnh tác động sâu và kéo dài, bản thân người nộp thuế cũng gặp khó khăn về tài chính, có những thời điểm người nộp thuế phải tạm ngừng kinh doanh để chống dịch, không phát sinh doanh thu dẫn đến hoạt động thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh và sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Qua đó, đã gia hạn hơn 4,9 tỷ đồng tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng... cho 20 người nộp thuế trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Chi cục Thuế huyện Ea Súp tổ chức họp trực tuyến với các ngành, địa phương về công tác quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo ông Phan Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ea Súp, mặc dù đã hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2021, nhưng đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch, phấn đấu thu đạt 48,5 tỷ đồng; trong đó thuế và phí 39 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 9,5 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện rà soát nguồn thu, chuẩn bị các công tác liên quan để xây dựng kế hoạch quản lý nguồn thu năm 2022.

Việc Chi cục Thuế huyện Ea Súp về đích thu ngân sách nhà nước trước thời hạn 5 tháng (hoàn thành vào tháng 7) và hiện tại có số thu đạt cao so với dự toán được giao, cụ thể là đạt 111% dự toán năm, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh cùng thời điểm (toàn tỉnh thu đạt 75% dự toán năm) được xem là một trong những điểm sáng trong bức tranh thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

 

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc