Multimedia Đọc Báo in

Krông Pắc phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới

06:34, 16/09/2021

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, huyện Krông Pắc đang tập trung "nâng tầm" chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng đến huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Những nền tảng cơ bản

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2011 - 2021), diện mạo nông thôn huyện Krông Pắc đang dần đổi thay và đạt được những kết quả nhất định từ định hướng vĩ mô về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện đến những kết quả trên từng lĩnh vực, tạo nền tảng cơ bản để nâng cấp các tiêu chí nhằm nâng tầm chương trình này tại địa phương.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn giống lúa ST24 vụ đông xuân 2020 - 2021 tại xã Ea Uy đạt hiệu quả cao hứa hẹn hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương.

Toàn huyện hiện có 15/15 xã đã thành lập và kiện toàn lại Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia; 15/15 xã đã thành lập, kiện toàn Ban Phát triển thôn, buôn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 15/15 xã đã bố trí cán bộ chuyên trách NTM trực tiếp theo dõi, đôn đốc, tham mưu chính quyền địa phương các cấp về chiến lược, phương án thực hiện các chỉ tiêu của chương trình.

Đến nay, huyện đã có 11/15 xã đạt 19 tiêu chí NTM gồm: Ea Kly, Hòa Đông, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Yông, Hòa Tiến, Tân Tiến, Ea Knuếc, Krông Búk. UBND huyện đang trình và đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Ea Uy đạt chuẩn NTM. Ba xã còn lại là Vụ Bổn, Ea Yiêng, Ea Hiu đã đạt 10 - 12 tiêu chí. Xét theo từng tiêu chí, toàn huyện đã đạt 263 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 17,53 tiêu chí. Từ đầu năm 2021 đến nay, các xã đã nâng cấp được 600 m đường trục chính nội đồng (kinh phí 97 triệu đồng); xây dựng tuyến đường trục chính nội đồng xã Ea Uy dài hơn 2,7 km (tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng); thi công 5,5 km đường liên thôn (hơn 3,9 tỷ đồng); bê tông hóa đưa vào sử dụng 3.998 m đường ngõ, xóm (gần 1,9 tỷ đồng); phát dọn 37 km kênh mương; mở 2 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn…

Từ đầu năm đến nay, huyện Krông Pắc đã huy động được hơn 19 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó ngân sách tỉnh hơn 13,4 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 3,9 tỷ đồng, ngân sách xã và nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng.

Nhờ có sự chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trong việc kiện toàn nhân lực thực hiện chương trình xây dựng NTM mà các phong trào thi đua sản xuất tiếp tục phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 41%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,67%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,2%...

Cụ thể hóa nhiệm vụ

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến khẳng định, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Việc xây dựng NTM phải bảo đảm “hiệu quả, toàn diện và bền vững”, do đó huyện đang nỗ lực "nâng tầm" chương trình xây dựng NTM thành một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững từ cấp huyện đến cấp xã, cấp thôn, buôn.

Theo đó, huyện tiếp tục phát huy và nhân rộng những kết quả tích cực của 11 năm thực hiện chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các xã, giữa nông thôn và đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025 của Đảng bộ và nhân dân huyện Krông Pắc, là chương trình lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Huyện đã gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nông dân Krông Pắc thu hoạch sầu riêng mùa vụ năm 2021.

Để tạo sự đồng bộ, quyết liệt hành động về chương trình xây dựng NTM tại địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 9-4-2021 về tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Krông Pắc đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, huyện Krông Pắc phấn đấu năm 2021, xã Ea Uy đạt chuẩn NTM; năm 2023, xã Vụ Bổn và Ea Hiu đạt chuẩn NTM; năm 2024, xã Ea Yiêng đạt chuẩn NTM và năm 2025, huyện Krông Pắc đạt chuẩn NTM cấp huyện.

Để đạt mục tiêu đó, huyện Krông Pắc tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của các cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, người đứng đầu. Hằng năm, huyện sẽ lấy kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM làm một trong những nội dung, tiêu chí để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp… Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về chương trình và có sự đồng thuận, đóng góp theo khả năng của mình nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng các tiêu chí chưa đạt, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Song hành với đó, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí về kinh tế, sản xuất nông nghiệp có tổ chức để cải thiện thu nhập cho người dân. Theo đó, huyện sẽ thực hiện dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ cho 10% sản lượng lúa nước toàn huyện (tương ứng khoảng 1.250 ha); tổ chức thành lập một số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại các xã Ea Hiu, Vụ Bổn…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.