Multimedia Đọc Báo in

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cư Kuin: Hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng năm 2023

16:50, 29/09/2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Cư Kuin đã phối hợp các ban, ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân đã giúp cho trên 747 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 2.144 lao động. Nhờ vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách làm quen với tín dụng ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 411 tỷ đồng, 10.123 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đang vay vốn, tỷ lệ tăng trưởng là 10,75% và hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2023.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Cư Kuin trao đổi với hộ gia đình vay vốn tại xã Dray Bhăng.
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Cư Kuin thăm hỏi hộ gia đình vay vốn tín dụng ưu đãi tại xã Dray Bhăng.

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm...

Thông qua các hình thức này, vốn tín dụng đã phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; tăng trưởng dư nợ gắn với quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.