Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Trên 1.500 lượt người được vay vốn chính sách tín dụng ưu đãi thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia

17:24, 09/08/2023

Sáng 9/8, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND các xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Y Ngơn Niê đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, về chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 139/152 tiêu chí đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 91,45%, bình quân đạt 17,37 tiêu chí/xã, có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đang hoàn thiện hồ sơ. Huyện Cư Kuin hiện có 3 sản phẩm OCOP được cấp thẩm quyền phê duyệt và chứng nhận hạng 3 sao.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện cho vay chính sách tín dụng ưu đãi với tổng kinh phí trên 54,5 tỷ đồng cho 1.552 lượt đối tượng thuộc các chương trình vay.

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp để triển khai các dự án, tiểu dự án liên quan đến việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách kịp thời, hiệu quả…

Tại hội nghị, đại biểu tại điểm cầu các xã đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung triển khai các chương trình theo trách nhiệm và thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch; đảm bảo các chương trình, dự án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra…

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND huyện
Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND huyện Cư Kuin.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy khẳng định, các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, góp phần nâng cao sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; quyết tâm giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo kế hoạch được giao…

Hồng Chuyên

        

 


Ý kiến bạn đọc