Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác hành vi vi phạm về lâm luật

08:38, 28/05/2022

Ngày 27/5, Huyện ủy Ea Súp đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác hành vi vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp.

Huyện ủy đã quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng: Kết luận số 520-KL/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư và 7 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 19/1/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; Thông báo số 1119-TB/TU, ngày 27/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp về công tác quản lý, bảo vệ rừng; Kết luận số 448-KL/HU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lựa chọn các xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp. Công văn số 625-CV/HU, ngày 9/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo tiếp tục rà soát, kê khai việc sử dụng đất có nguồn gốc từ lâm nghiệp của cán bộ, đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn ĐÌnh Trung và CHủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp
 
Các ban, ngành, đoàn thể huyện hưởng ứng phát động và kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành chức năng thực thiện công tác vận động quần chúng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý vi phạm, giải tỏa, thu hồi đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp của các chủ dự án được giao đất, giao rừng; xử lý nghiêm, hoặc rút giấy phép đối với các công ty, doanh nghiệp để xảy ra tình trạng mất đất, mất rừng, hoạt động không hiệu quả, để xử lý người đứng đầu trước pháp luật.

Bí thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác hành vi vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp tại cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về Luật Lâm nghiệp; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm...

Trên địa bàn có 43 đơn vị chủ rừng, thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng với diện tích 146.234,4 ha rừng và đất quy hoạch phát triển rừng, UBND cấp xã quản lý 12.294,6 ha rừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận, xử lý 30 vụ vi phạm luật về lâm nghiệp, trong đó, 5 vụ phạm pháp hình sự. Thường trực Tỉnh ủy đã chọn huyện Ea Súp là địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp.

Minh Chi

 


Ý kiến bạn đọc