Multimedia Đọc Báo in

Định dạng làng

08:30, 27/11/2023

Ta mang lục bát xa quê

Thương con châu chấu bờ đê sáo diều

Chuồn chuồn rợp nắng đồng chiều

Ta còn mắc nợ những điều ngày xưa

 

Cha ta cày cuốc nắng mưa

Mẹ ta tằn tiện rau dưa tháng ngày

Mặn nồng vẫn miếng trầu cay

Bàn tay gầy guộc bàn tay tảo tần

 

Đông ken xanh ao rau cần

Mẹ dậy mờ sớm chợ gần chợ xa

Tím chùm hoa khế vườn nhà

Mát trong nước giếng làng ta thuở nào

 

Chòng chành một khúc đồng dao

Dây diều nối vội vấp vào tuổi thơ.

Nguyễn Quỳnh Anh
 


Ý kiến bạn đọc