Multimedia Đọc Báo in

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

11:21, 03/04/2012

Nhằm góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách, phục vụ yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Dự kiến cả nước sẽ có khoảng trên 5 triệu đơn vị được điều tra.

Khác với cuộc Tổng điều tra dân số và Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, cuộc Tổng điều tra này có phạm vi rộng, phức tạp, liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế quốc dân, đến các đối tượng điều tra thuộc mọi loại hình sở hữu: nhà nước, ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ thể là doanh nghiệp, cơ sở cá thể, đặc biệt là các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ sở sự nghiệp, đoàn thể, hiệp hội…

Kết quả Tổng điều tra sẽ góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách, phục vụ yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương. Cụ thể, cuộc Tổng điều tra sẽ đánh giá được sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp của toàn quốc và từng địa phương; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… từ đó Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương xem xét chính sách phân vùng, quy hoạch phát triển. Đồng thời, xem xét cơ cấu kinh tế theo ngành, hình thức sở hữu, loại hình cơ sở trên cả nước, từng vùng, địa phương, phục vụ nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đánh giá thực trạng hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, từ đó đưa ra khuyến nghị về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tính toán các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2011 của các chuyên ngành có liên quan đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (số lượng, số lao động, vốn, tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện đầu tư…). Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương cho năm 2011 như là năm chuẩn.

Bên cạnh đó, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ 2013 - 2017 của ngành thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Để tổng điều tra đạt được kết quả với độ chính xác cao nhất, Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra các cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã đã được thành lập, trong đó cơ quan Thống kê được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành Thống kê với các ngành, các cấp, từ Trung ương đến địa phương trong triển khai Tổng điều tra là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra.

Ban chỉ đạo, Tổ thường trực, giám sát viên các cấp, tổ trưởng, điều tra viên cũng đã được tập huấn kỹ về phiếu và nội dung phiếu điều tra Các  website tuyên truyền và website điều hành tác nghiệp cũng đã được lập để hỗ trợ cung cấp thông tin cho đơn vị điều tra, giám sát viên, điều tra viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra ở các cấp, kể cả giám sát, thanh tra tại địa bàn/đơn vị điều tra/điều tra viên nhằm đảm bảo khối lượng và chất lượng thông tin của Tổng điều tra.

Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào cuối tháng 12-2012. Kết quả chính thức, đầy đủ về Tổng điều tra sẽ được công bố vào quý III-2013 với nhiều hình thức: ấn phẩm, các báo cáo phân tích chuyên đề, đĩa CD, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê....

Nguồn VGP News


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.