Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

16:44, 22/10/2012

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như việc xây dựng theo giấy phép xây dựng còn buông lỏng, xử lý chưa kịp thời, nghiêm minh; tình trạng xây dựng sai giấy phép xây dựng, không có giấy phép xây dựng vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường sự chỉ đạo điều hành của các sở ban ngành, chính quyền các cấp, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải kiện toàn tổ chức cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể; tổ chức kiểm tra, rà soát lại tình hình xây dựng không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng trên địa bàn; tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra việc xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc sai giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng tăng cường theo dõi công tác kiểm tra chấp hành các thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác sử dụng đất, xử phạt nghiêm minh các trường hợp sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích. Chủ đầu tư phải xây dựng công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp; phải treo biển báo công khai các thông tin về công trình được phép xây dựng tại công trường.

Đ.T


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.