Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng

13:52, 06/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình phải xây dựng chương trình hành động và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền để đưa những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản; nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống và ý thức trách nhiệm, tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong quản lý, bảo vệ rừng.

Kiểm lầm VQG Chư Yang Sin tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng cho người dân vùng đệm
Kiểm lâm VQG Chư Yang Sin tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng cho người dân vùng đệm

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc thi; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị… nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng cháy, chữa cháy… 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​