Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021)

Bài 4: Đảng bộ và nhân dân Đắk Lắk học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17:37, 05/06/2021
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo sâu sắc.
 
Từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.
 
 Gắn với nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm 
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, UBND tỉnh đã phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí minh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào điển hình. 
 
Ở từng lĩnh vực phát triển kinh - tế xã hội; giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, y tế; quốc phòng - an ninh đều có các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Trong các phong trào thi đua ở từng lĩnh vực đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã được ghi nhận, vinh danh, khen thưởng.
 
Học tập và làm theo Bác, cô và trò Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory không ngừng dạy học
Cô và trò Trường Tiểu học, THCS & THPT Victory (TP. Buôn Ma Thuột) không ngừng thi đua dạy tốt - học tốt. Ảnh: Minh Phương

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, các cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tổ chức các hoạt động hiệu quả.

 
Điển hình như phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để bị bỏ lại phía sau”; “Công an nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”, “Hướng về cơ sở”; “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”; “Mái ấm tình thương”; “Quỹ vì đồng đội"; “Hiến máu tình nguyện”, “Tết vì người nghèo và Nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...
 
Một điều đáng ghi nhận qua học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã  thể hiện sự chuyển biến rõ nét về đạo đức công vụ, trách nhiệm, hiệu quả công việc, như: nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, an ninh trật tự, công tác tiếp dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thái độ phục vụ nhân dân. 
 
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Cư M'gar phát khẩu trang cho người dân đến làm thẻ căn cước cồn
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Cư M'gar phát khẩu trang cho người dân đến làm thẻ căn cước  công dân. 

Trong cải cách hành chính, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Các cấp, các ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới hoạt động tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác hành chính dần được hiện đại hóa với 84 cơ quan, đơn vị duy trì sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh. Đến nay, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so với năm 2015 được cải thiện 4 bậc (năm 2015 là 54/63); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xếp thứ 38/63 tỉnh thành tăng 2 bậc so với năm 2018. 

Cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, như: việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, sử dụng đất đai và môi trường (Ea Súp, M’Drắk, Cư Kuin); giải quyết tình trạng khiếu kiện liên quan đến chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng (Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Pắc).

Việc thực hiện “làm theo” ở nhiều nơi đã có chuyển biến tích cực gắn với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ đây xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung, hiến đất mở đường, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao ý thức tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII), các cấp ủy đã căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, xác định những nội dung đột phá, trọng tâm để triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả.
 
Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tôn vinh, khen thưởng  493 tập thể, 770 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 81 tập thể, 81 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh Đắk Lắk có 1 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích suất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Điển hình có thể kể đến là đột phá “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá” (Thị uỷ Buôn Hồ); "Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân” (huyện ủy M’Drắk)....

Xuất hiện nhiều mô hình "làm theo" như mô hình Tiết kiệm làm theo lời Bác” của các huyện: Cư M'gar, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông, Krông Buk, Krông Năng, Krông Pắk, Lắk, M'Đrắk mô hình “Vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn” của Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
 
Đại hội XIII của Đảng tổ chức rất thành công tốt đẹp, có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của  Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năm 2021 tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề hằng năm giai đoạn 2021 - 2025.
 
Nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từ đó mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quyết tâm thực hiện với tinh thần nghiêm túc, tự giác, có trách nhiệm cao.
 
Công khai kế hoạch, bản cam kết thực hiện của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong phạm vi từng địa phương, cơ quan, đơn vị làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng nhân dân kiểm tra, giám sát. Rà soát, bổ sung kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào tiêu chí để đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hàng năm theo hướng cụ thể và thực chất hơn.
 
Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, lâu dài của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
 
Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, gắn với học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, quá trình lao động công tác, học tập, phục vụ nhân dân.
 
Từng cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tự soi rọi bản thân mình để tự giác điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm và từng bước hoàn thiện mình hơn. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong việc tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo lời Bác vào cộng đồng dân cư, quần chúng nhân dân. 
 
Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, mỗi cán bộ, đảng viên tập trung học tập, rèn luyện và làm theo phong cách của Bác trong mỗi công việc nhỏ nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả; các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.
 
Tiếp tục rà soát, lãnh đạo, giải quyết hiệu quả các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc và những nhiệm vụ đột phá của cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị ngày càng vững mạnh góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” theo mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. 
 

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ; mỗi người dân Việt Nam xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh.

 
 
(Hết) 
 
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk 
 
 

(Video) Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở
Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao, song nguy cơ tiềm ẩn do cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân ngay từ cơ sở.