Multimedia Đọc Báo in

Quỹ Tín dụng Nhân dân cao su Đắk Lắk có hơn 8.000 thành viên

18:05, 16/01/2021
Sáng 15-1, Quỹ Tín dụng Nhân dân cao su Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên nhiệm kỳ VI (2018 - 2022).
 
Năm 2020, Quỹ Tín dụng Nhân dân cao su Đắk Lắk tiếp tục duy trì sự ổn định, bảo đảm an toàn trong kinh doanh. Đến 31-12-2020, Quỹ có 8.812 thành viên, đạt 108% kế hoạch năm 2020; tổng vốn điều lệ hơn 47,1 tỷ đồng, chiếm hơn 6% nguồn vốn, đạt 100% kế hoạch năm; số dư tiền gửi hơn 660 tỷ đồng (tăng gần 6,6% so với kết quả thực hiện năm 2019); dư nợ cho vay hơn 520 tỷ đồng; không có nợ xấu; doanh thu thực hiện gần 75 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế gần 7,3 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Xác định quản trị rủi ro là nhiệm vụ cơ bản, then chốt trong hoạt động, Quỹ Tín dụng Nhân dân cao su Đắk Lắk đã chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng thông qua nghiệp vụ thẩm định trước khi cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay và xử lý nợ. Đồng thời, hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Người dân thực hiện giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đắk Lắk 
Người dân thực hiện giao dịch tại Quỹ Tín dụng Nhân dân cao su Đắk Lắk

Năm 2021, Quỹ Tín dụng Nhân dân cao su Đắk Lắk phấn đấu đạt 8.677 thành viên; tổng vốn điều lệ hơn 43,9 tỷ đồng; tín dụng tăng 6%; dư nợ đạt trên 550 tỷ đồng; nợ xấu dưới 0,1%; doanh thu hơn 61 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 5,1 tỷ đồng; tỷ lệ an toàn vốn trên 10%...

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc