Multimedia Đọc Báo in

Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M'Drắk phấn đấu thu phí, lệ phí đạt 164 tỷ đồng trong năm 2021

22:42, 14/01/2021

Chiều 14-1, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế, hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Ea Kar và M’Drắk, công tác ủy nhiệm thu năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo hai huyện nên công tác thuế đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu thuế, phí và lệ phí trên 201 tỷ đồng (đạt trên 108% dự toán pháp lệnh, bằng 114,56% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, huyện Ea Kar thu được gần 107 tỷ đồng (đạt 111,45% dự toán HĐND huyện giao, bằng 114,67% so với cùng kỳ năm 2019); huyện M’Đrắk thu được trên 94 tỷ đồng (đạt 103,36% dự toán HĐND huyện giao, bằng 114,42% so với cùng kỳ năm 2019).

424
Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện của hai huyện được quan tâm chú trọng, đạt kết quả tốt. Tổng số thu qua ủy nhiệm thu trên địa bàn huyện Ea Kar đạt trên 13,7 tỷ đồng (đạt trên 110% số thuế phát sinh); huyện M’Đrắk là trên 4,2 tỷ đồng (đạt 107% số thuế phát sinh). Hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước hai huyện có nhiều đổi mới, thiết thực góp phần quan trọng trong công tác tham mưu, điều hành thu ngân sách vượt mức kế hoạch HĐND hai huyện giao.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thuế: công tác phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của hai huyện trong triển khai đối chiếu, rà soát, phối hợp đôn đốc thu nợ nghĩa vụ tài chính về đất còn chậm; các hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế trên 90 ngày nhưng chưa kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế; lĩnh vực chống thất thu như vận tải, kiểm tra trên khâu lưu thông hiệu quả chưa cao...

24234
Đại diện Cục Thuế tỉnh tặng Bắng khen của UBND tỉnh cho Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M'Drắk

Năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắk phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được UBND tỉnh giao về thu phí, lệ phí đạt 164 tỷ đồng; triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về công tác thuế, các quy trình quản lý, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản nộp ngân sách nhà nước; tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, chống thất thu thuế...

Nhân dịp này, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắk đã được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế năm 2020, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.