Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

16:25, 21/02/2019
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp (DN); góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DN; nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trên địa bàn. Đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của DN, tạo điều kiện cho DN được tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thực hiện các giải đáp pháp luật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật mà DN quan tâm.
 
Đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trình bày khó khăn tại một hội nghị đối thoại về chính sách thuế
Đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trình bày vướng mắc tại một hội nghị đối thoại về chính sách thuế. (Ảnh minh họa)
 
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải mang tính khả thi, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho DN. Trong đó tập trung vào các nội dung như: xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của DN; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến DN; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế DN; giải đáp pháp luật cho DN...
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​