Multimedia Đọc Báo in

Cần điều chỉnh điều kiện dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2018-2019

10:34, 22/05/2018

Như Báo Đắk Lắk đã phản ánh, việc quy định điều kiện dự kiểm tra đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột có một số nội dung không đúng theo các văn bản hướng dẫn tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT.  

Liên quan đến nội dung này, ngày 21-5, Sở GD-ĐT đã có Công văn số 732/CV-SGDĐT đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột chỉ đạo Phòng GD-ĐT thành phố điều chỉnh nội dung tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2018-2019 để thực hiện việc tuyển sinh theo đúng quy định hiện hành.

Học sinh Trường THCS PHan Chu Trinh tham dự Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh minh  họa
Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh tham dự Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh minh họa

Theo Sở GD-ĐT, tại khoản c, Mục 5.1 của Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT, ngày 4-5-2018 của Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột (Kế hoạch 22) về việc huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 và Công văn số 221/PGDĐT-THCS về việc điều chỉnh điều kiện kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2018-2019 (Công văn 221) quy định về điều kiện tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực là không đúng với quy định về đối tượng tuyển sinh tại khoản a, mục 2.3, Điểm 2 của Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH ngày 4-4-2018 của Sở GD-ĐT về việc Hướng dẫn huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học  2018-2019: “Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ”. Vì vậy tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đều có đủ điều kiện đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh.

Và tại khoản c, mục 5.1 của Kế hoạch số 22 và Công văn số 221 quy định về điều kiện tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực là xét xếp loại học kỳ I, học kỳ II của năm học lớp 5. Nội dung này trái với Thông tư  số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22-9-2016 của Bộ GD-ĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học: “Cuối năm học giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Học bạ”. Như vậy kết quả cuối năm học là căn cứ pháp lý để xét tuyển sinh, không phải lấy kết quả học kỳ I, học kỳ II làm căn cứ xét  tuyển.

Những quy định chưa đúng về điều kiện dự kiểm tra đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột cần được điều chỉnh để mọi học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đều có cơ hội đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 trường này. Đồng thời không "tạo thêm việc làm" cho giáo viên và các trường tiểu học khi phải lấy kết quả học kỳ I, học kỳ II làm căn cứ xét  tuyển.

Ninh Kiều

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​