Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:08, 13/08/2021

Chiều 13-8, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã hoàn thành chương trình của Kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thông qua 18 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết có ý nghĩa, liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo như các nghị quyết: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Đắk Lắk 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh...

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022...

Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả” hơn nữa, thực hiện tốt phương châm “đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu”; tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phù hợp với tình hình mới. Trong đó phải tập trung thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của Nhân dân phải được ưu tiên hàng đầu.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cơ chế, chính sách của Quốc hội, Chính phủ và HĐND tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; chủ động sắp xếp thời gian để báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo cử tri và các tầng lớp Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

Lan Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.