Multimedia Đọc Báo in

Krông Ana trên chặng đường phát triển mới

08:10, 19/09/2022

Trải qua 41 năm trong công cuộc xây dựng với muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Krông Ana vẫn một lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hành động, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, xây dựng quê hương phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đảng bộ và chi bộ trực thuộc, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trung tâm thị trấn Buôn Trấp hôm nay. Ảnh: Chân Lê

Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bố trí việc làm phù hợp, qua đó phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc hiệu quả. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và chỉ đạo thực hiện có kết quả các cuộc kiểm tra về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Nhờ vậy, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, giúp ngăn chặn, uốn nắn kịp thời những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trải qua 10 kỳ đại hội, đội ngũ đảng viên đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ 14 tổ chức cơ sở đảng (năm 1981), đến nay, toàn huyện có 32 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 13 đảng bộ, 19 chi bộ cơ sở, 180 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 3.540 đảng viên.

Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần rất lớn vào công tác phòng, chống dịch gắn với công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Từng bước phát triển vững chắc

Từ một vùng quê nghèo ở buổi đầu thành lập, Krông Ana hôm nay đã có một diện mạo mới đầy khởi sắc.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh và cả nước, huyện Krông Ana đang bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, thích ứng với tình hình mới sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2022 cho thấy những nỗ lực vượt khó của huyện khi tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định, đa số các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tăng so với giai đoạn trước. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất của huyện Krông Ana (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 2.153 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm 2021; thu cân đối ngân sách được 100 tỷ đồng, đạt 105,32% kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Krông Ana kiểm tra hệ thống đê bao Quảng Điền. Ảnh: Vân Anh

Thế mạnh về nông nghiệp của địa phương tiếp tục được phát huy thông qua việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước đổi mới tổ chức, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn, bền vững và có khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân. Hiện nay, toàn huyện có 37 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác và 59 trang trại nông nghiệp; xây dựng được 2 nhãn hiệu sản phẩm là “Gạo Krông Ana” và “Nấm Krông Ana”; đã có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh 4 sao.

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từng bước khẳng định vai trò quan trọng, phục vụ sản xuất và đời sống người dân, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn và đóng góp tích cực cho ngân sách của huyện. Hoạt động thương mại - dịch vụ có sự tăng trưởng nhanh cả về quy mô cũng như chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hiện nay, huyện có 100% đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 99,73% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia là 90,3%; đã có 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 55/80 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân có sự cải thiện đáng kể. Hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo các Chương trình 134, 167 của Chính phủ và từ các nguồn quỹ đóng góp từ cộng đồng. Huyện cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, huyện Krông Ana hôm nay đang chuyển mình rõ rệt.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức song cũng đứng trước cơ hội và thời cơ mới, huyện Krông Ana đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, huy động tốt nhất mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng các ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nguyễn Kính

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Ana


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.