Multimedia Đọc Báo in

Viết tiếp những trang sử hào hùng

07:59, 23/11/2022

Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Từ đây, mỗi bước thăng trầm của phong trào cách mạng trong tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, gắn liền với phong trào cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, đề ra những quyết sách phù hợp với từng thời kỳ lịch sử.

Bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ và bảo vệ, Đảng bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo, đưa phong trào cách mạng trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, liên tục phát triển, cùng với cả nước viết nên những trang sử vàng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiêu biểu là chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Khách tham quan tìm hiểu về Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hữu Nguyên
Các đại biểu tìm hiểu về Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hữu Nguyên

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh từ sau ngày giải phóng đến nay, trải qua 9 kỳ đại hội, có thể thấy khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc là mục tiêu, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tiến trình cách mạng của tỉnh nhà. Gần đây nhất, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 10/2020) khẳng định quyết tâm xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên là mục tiêu cốt lõi, có tính chỉ đạo tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xa hơn nữa là định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt; kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm xã hội hiện ước đạt 57.430,9 tỷ đồng, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2021; GRDP đầu người ước đạt 55,9 triệu đồng/người; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.152 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,75%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh và ngày càng mở rộng.

Đảng bộ tỉnh cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn để tạo bước phát triển đột phá, toàn diện trong những năm tới. Với những thành tựu đã đạt được qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV sẽ là đòn bẩy, tạo cơ hội, động lực để Đảng bộ, quân và dân Đắk Lắk tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí, nghị lực và sức sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Đinh Duy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.