Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ hợp tác xã

19:53, 14/09/2021

Huyện Ea Súp vừa triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của huyện là phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, cao đẳng đạt 25%, 65% đạt trình độ trung cấp; có 65% HTX có hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm và ít nhất 1 HTX điển hình tiên tiến có sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, UBND huyện Ea Súp yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản với nòng cốt là các HTX nông nghiệp; hỗ trợ các HTX ứng dụng máy móc, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất…

Vườn cây ăn trái của Hợp tác xã Vang Thanh, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp
Vườn cây ăn trái của Hợp tác xã Vang Thanh, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp. (Ảnh minh họa)

Trên địa bàn huyện Ea Súp hiện có 20 HTX đang hoạt động, thu hút 252 thành viên. Tuy nhiên, đa phần các HTX có quy mô nhỏ, chất lượng cán bộ quản lý chưa cao, khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​