Multimedia Đọc Báo in

Người về chín nhớ mười thương

09:16, 22/08/2021

Người về tìm lại dòng sông

Thấy con thuyền giấy vẫn chồng chềnh trôi

Mưa chiều vẳng tiếng "mẹ ơi..."

Lệ mây rơi trắng nghe rười rượi đau.

 

Người về qua cổng ca dao

Tìm con bìm bịp lặn vào hoàng hôn

Đàn trâu nghé ngọ về thôn

Lời ca mục tử vọng hồn quê hương.

 

Người về chín nhớ mười thương

Áo nâu dãi nắng dầm sương trên đồng

Môi vẫn thắm

Má vẫn hồng

Vẫn thơm hương lúa mặn nồng thủy chung...

Thanh Trắc Nguyễn Văn


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.