Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyện Krông Năng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
09:27, 29/04/2023

Xác định cải các hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, huyện Krông Năng đã quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, lĩnh vực từ huyện đến cơ sở.