Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk: Thành lập Tổ công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

15:12, 11/08/2021

Ngày 10-8, UBND huyện M’Drắk đã ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, Tổ công nghệ thông tin gồm có 12 thành viên, gồm cán bộ, nhân viên các lực lượng y tế, văn hóa – thông tin, văn phòng, viễn thông, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk làm Tổ trưởng.

Người dân khai báo y tế điện tử qua hệ thống camera nhận diện khuôn mặt tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Trang.
Người dân khai báo y tế điện tử qua hệ thống camera nhận diện khuôn mặt tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Trang, huyện M'Drắk.

Tổ công nghệ thông tin có nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện; tham mưu, đề xuất, triển khai, áp dụng thực hiện các giải pháp công nghệ để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Là đầu mối phối hợp với Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; tiếp nhận, triển khai, vận hành, khai thác sử dụng các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ; phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của ngành y tế huyện trong phòng, chống dịch COVID-19…

Trung Tiến


Ý kiến bạn đọc