Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Drắk thành lập 4 Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19

21:50, 26/07/2021

UBND huyện M’Drắk vừa có Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc thành lập các Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND huyện thành lập 4 tổ công tác phòng chống COVID-19 gồm: Tổ công tác đảm bảo Y tế; Tổ công tác Thông tin, Tuyên truyền; Tổ công tác đảm bảo Đời sống, An sinh, Xã hội và An toàn lao động; Tổ công tác đảm bảo Giao thông, An ninh trật tự .

Cán bộ y tế huyện MDrắk kiểm tra thân nhiệt của người dân tại chương trình hiến máu tình nguyện. (Ảnh minh họa)
Cán bộ y tế huyện M'Drắk kiểm tra thân nhiệt của người dân tại chương trình hiến máu tình nguyện. (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ chung của các tổ là giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của huyện theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh và của huyện.

Nhiệm vụ cụ thể: Tổ công tác đảm bảo Y tế chủ động nắm bắt sát tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chức năng trong thực hiện các hoạt động chuyên môn, giám sát, truy vết, xét nghiệm, cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; đánh giá sàng lọc, kiểm soát, quản lý người đến và về từ vùng dịch (kể cả kế hoạch tiếp đón công dân từ các vùng dịch trở về địa phương); xử lý môi trường; đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần và trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chổng dịch COVID-19 chung của huyện.

Tổ công tác Thông tin, Tuyên truyền chủ động nắm bắt sát tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hồ trợ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý và cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo các biện pháp thiết thực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng chức năng của huyện MDrắk đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 3 (xã Ea Trang).
Lực lượng chức năng của huyện M'Drắk đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 3 (xã Ea Trang).

Tổ công tác đảm bảo Đời sống, An sinh, Xã hội và An toàn lao động nắm bắt sát tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn đảm bảo đời sống, an sinh xã hội của nhân dân trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo các biện pháp tổ chức thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; chỉ đạo các biện pháp phân phối, cung ứng hàng hóa bình ổn giá cả, đảm bảo lương thực, thực phẩm, hàng hóa nhu yếu phẩm, thiết yếu cho người dân trên địa bàn huyện.

Tổ công tác đảm bảo Giao thông, An ninh trật tự nắm bắt sát tình hình, theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn; vận tải hàng hóa thông suốt, kịp thời; vận chuyển hành khách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo các kế hoạch, phương án, chỉ đạo chung của huyện, đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Trung Tiến


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.