Khẩn trương xử lý công việc tồn đọng do nghỉ Tết
Cập nhật lúc 19:30, Chủ Nhật, 04/03/2018 (GMT+7)
.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 3 là yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý công việc tồn đọng do nghỉ Tết.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết Nguyên đán mậu Tuất 2018, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, dầu tư của doanh nghiệp và người dân.
 
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện Krông Ana sau Tết Nguyên đán mậu Tuất 2018
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện Krông Ana sau Tết Nguyên đán mậu Tuất 2018
Qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong tháng 2-2018 đã giải quyết 194.606 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính, trong đó giải quyết đúng hạn 175.212 hồ sơ, quá hạn 196 hồ sơ. 
 
Mặc dù các hồ sơ giải quyết quá hạn đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xin lỗi bằng văn bản theo Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28-12-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng qua kiểm tra thực tế vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chậm trễ, phát sinh những thủ tục hành chính không cần thiết.
 
Giang Nam
,