Multimedia Đọc Báo in

Quyết liệt xử lý nợ xấu tại các quỹ tín dụng nhân dân

22:55, 10/05/2019
Ngày 10-5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). 
 
Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; Công văn số 3381/UBND-KT, ngày 2-5-2019 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg; Quyết định số 209/QĐ-NHNN, ngày 31-1-2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và hướng dẫn các QTDND xây dựng phương án thực hiện các giải pháp củng cố và phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
 
Các đại biểu đã thảo luận về một số tồn tại, yếu kém trong hoạt động của QTDND, đặc biệt là công tác quản trị, điều hành, kiểm soát; việc cơ cấu, sử dụng nguồn vốn thiếu hợp lý; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh còn hạn chế; thu hút các thành viên mới để tăng vốn gặp nhiều khó khăn…
 
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh yêu cầu các QTDND trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ  thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phú và công văn 3381/UBND-KT của UBND tỉnh, trong đó, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động huy động và cho vay; tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức cán bộ nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng thanh tra các QTDND. 
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​