Multimedia Đọc Báo in

Kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ tiêu thụ nông sản Đắk Lắk

17:44, 28/06/2021
Sở Công thương đã kiến nghị Bộ Công thương có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong lưu thông hàng hóa và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương.
 
Cụ thể, ngành Công thương tỉnh kiến nghị Bộ Công thương đề xuất Chính phủ, Bộ Tài chính cho địa phương được dùng ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, nhằm xử lý tình huống cấp bách về dự trữ hàng hóa phục vụ người dân khi dịch COVID-19 lây lan rộng trong cộng đồng; tăng cường cung cấp thông tin, dự báo về thương mại, thị trường nông lâm thủy sản, các quy định thị trường. 
 
Dứa mới thu hoạch của một hộ dân tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông chờ thương lái đến thu mua
Sản phẩm dứa của một hộ dân tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông mới thu hoạch chờ thương lái đến thu mua
 
Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh thông qua các kênh tham tán thương mại ở nước ngoài để hỗ trợ nông dân địa phương trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường khi các loại nông sản (bơ, mít, sầu riêng...) chuẩn bị vào mùa thu hoạch.
 
Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Công thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kênh thông tin về thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động thương mại điện tử.

Minh Chi