Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk đạt trên 63% tổng số tiêu chí nông thôn mới

14:44, 29/11/2022

Phòng NN-PTNT huyện M’Drắk cho biết, đến nay toàn huyện đạt 144 tiêu chí nông thôn mới (NTM), chiếm 63,16% tổng số tiêu chí; bình quân 1 xã đạt 12 tiêu chí.

Trong đó, có 2 xã đạt 19 tiêu chí (xã Ea Riêng và Ea Pil đạt chuẩn NTM); 1 xã đạt 13 tiêu chí; 7 xã đạt 10 – 12 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Huyện phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 đạt thêm 7 tiêu chí, qua đó nâng tổng tiêu chí đạt được lên 151, đạt tỷ lệ 66,23%, bình quân 12,58 tiêu chí/xã.

ảnh
Bê tông hóa đường nông thôn ở xã Cư Kroá (huyện M'Drắk)

Hiện nay, nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM đã chuyển biến rõ rệt, người dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, nên đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh.  

Tuy nhiên, vì là huyện nghèo, ngân sách còn hạn chế nên phụ thuộc chủ yếu từ hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Do đó, nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, kinh tế - tổ chức sản xuất còn nhiều xã chưa đạt do thiếu nguồn lực để thực hiện. Trong sản xuất trong nông nghiệp còn thiếu tính liên kết bền vững; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn.

Để khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm, huyện đã yêu cầu các xã tập trung huy động nguồn lực sẵn có và lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, các dự án đang thực hiện trên địa bàn để thực hiện các nội dung, mục tiêu chung của Chương trình xây dựng NTM. Ngoài ra, các xã chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để có các biện pháp giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước…

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương