Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk tổng kết 10 năm hoạt động của đội công tác phát động quần chúng 253

09:41, 13/10/2015

Huyện ủy Lắk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách 253 của huyện và cơ sở.

Từ năm 2004 đến nay, sau nhiều lần củng cố, kiện toàn, hiện nay huyện Lắk có 9 đội, 1 tổ công tác phát động quần chúng chuyên trách từ huyện đến cơ sở với tổng số 51 thành viên. Trong 10 năm qua (2004 – 2015), các đội, tổ công tác 253 đã thường xuyên bám địa bàn thôn, buôn, nắm chắc diễn biến tình hình phát sinh mới ở cơ sở; tham gia tổ chức 782 đợt phát động quần chúng tại 124 thôn, buôn, tổ dân phố của 11 xã, thị trấn trong huyện. Công tác phát động quần chúng đã giải quyết kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, hạn chế tối đa những vụ việc gây mất trật tự, an ninh ở khu vực nông thôn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo lời kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất. Các đội công tác 253 từ huyện đến cơ sở còn thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ bà con nhân dân tăng gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở thôn, buôn như: hướng dẫn bà con xây dựng 8 mô hình vườn rau sạch; làm mới 254 chuồng trại gia súc, di dời chuồng trại gia súc ra xa khu vực nhà ở; phối hợp với thanh niên tình nguyện vận động 540 hộ dân tộc thiểu số xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh tự hủy; vận động hơn 545 ngày công trong nhân dân sửa chữa đường giao thông, đường nội đồng; vận động hơn 498 học sinh bỏ học tiếp tục đến trường…

Trong dịp này, Huyện ủy Lắk đã tặng giấy khen 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát động quần chúng 10 năm qua.

Vy Thủy


Ý kiến bạn đọc