Multimedia Đọc Báo in

Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới linh hoạt, hấp dẫn

21:57, 24/11/2019

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đề xuất thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt, bổ sung nhiều quyền lợi.

Nội dung này là việc cụ thể hoá Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08-10-2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

3 gói BHXH tự nguyện mới gồm: Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản; Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau; Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em.

Nhân viên bưu điện huyện Cư M'gar tư vấn cho người dân về lợi ích của BHXH tự nguyện.
Nhân viên bưu điện huyện Cư M'gar tư vấn cho người dân về lợi ích của BHXH tự nguyện.

Các gói BHXH tự nguyện bổ sung nói trên được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi về thai sản khi người lao động sinh con (khi tham gia từ đủ 12 tháng trở lên), quyền lợi chế độ ốm đau (tối đa 30 ngày trong 1 năm) và quyền lợi được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 350.000 đồng/con khi người tham gia có con dưới 6 tuổi.

Các gói này được triển khai với điều kiện người tham gia không được nhận BHXH một lần; có ưu điểm  là có thể thu hút sự tham gia của nhóm người lao động đang trong độ tuổi sinh đẻ, người lao động có nhiều nguy cơ gặp rủi ro ốm đau và người lao động có con dưới 6 tuổi, đáp ứng được một phần nhu cầu trước mắt, gia tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện...

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​