Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang các huyện Cư Kuin, Krông Ana và Buôn Đôn phát động thi đua "Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất"

09:42, 27/04/2018

● Ngày 26-4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Kuin đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt (từ ngày 1-5 đến 11-6-2018) lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 – 11-6-2018).

Nội dung thi đua tập trung thực hiện 3 nhất là: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất (tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyết đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện các nhiệm vụ thi đua đạt kết quả cao nhất (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và công tác đăng ký độ tuổi 17, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn); tổ chức các hoạt động thi đua có hiệu quả nhất…

Tại lễ phát động, Ban Chỉ huy Quân sự 8 xã, đơn vị tự vệ các công ty đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt thi đua trên địa bàn huyện.

● Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Đợt thi đua có chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” trong thời gian từ ngày 1-5 đến 11-6-2018, với các nội dung: nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: 100% cơ quan quân sự huyện và các xã, thị trấn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến; phấn đấu hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, quân số.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn cũng vừa phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện thi đua làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các ban, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án chiến đấu, nhất là phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia học tập, kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, có trên 75% đạt khá, giỏi. Các đơn vị chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, ngành gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; mỗi đơn vị xây dựng một công trình hoặc sáng kiến, giải pháp công tác có hiệu quả đưa vào sử dụng trong thời gian tổ chức đợt thi đua…

Mỹ Hằng - Thế Hào - Thanh Mười

 

 


Ý kiến bạn đọc


Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhưng hiện nay công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau đây là trao đổi giữa phóng viên Báo Đắk Lắk với ông TRẦN ĐÌNH NHUẬN - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong chương trình "Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" kỳ này.