Multimedia Đọc Báo in
08:13, 26/03/2023
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.
Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.