Multimedia Đọc Báo in
07:58, 08/05/2023
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ chứa đựng nhiều giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn khẳng định những yêu cầu, đòi hỏi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất của người cộng sản.
(Video) Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai
Việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với các em học sinh trước “ngưỡng cửa” cuộc đời, nhất là khi các em có vô vàn cơ hội để lựa chọn như hiện nay. Song dù lựa chọn con đường nào, thì mục tiêu các em phải hướng đến là có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định trong tương lai.