Multimedia Đọc Báo in
08:04, 03/02/2023
Ngày 3/2/1930, Đảng ta ra đời đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ với những sách lược đúng đắn đã lãnh đạo đất nước, nhân dân vượt qua muôn vàn gian nan, thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại: độc lập, tự do cho Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.