Multimedia Đọc Báo in
18:24, 19/05/2022
Chiều 19/5, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
Huyện Krông Ana đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm
Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Ana đã nỗ lực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.