Multimedia Đọc Báo in
16:09, 20/08/2021
Sáng 20-8, Chi bộ Trường THPT Lắk đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú (1 giáo viên và 3 cựu học sinh lớp 12 của nhà trường).
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​