Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

19:13, 29/04/2022

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh Đoàn vừa ký kết chương trình phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Chương trình phối hợp nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ; vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để góp phần đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh; tăng cường quốc phòng – an ninh, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân – dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Nội dung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào 4 nội dung chính: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh; tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhận rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ổn định thị trường xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Chưa bao giờ, thị trường xăng dầu có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Ngành chức năng, đơn vị cung ứng mặt hàng này đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để thị trường xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến.