Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Hỗ trợ cán bộ không chuyên trách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

08:01, 28/11/2022

Huyện Lắk đã và đang triển khai Đề án hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đối với cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố (gọi tắt là cán bộ thôn, buôn) và người lao động hợp đồng tại các xã, thị trấn. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp cán bộ và người lao động có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, qua đó được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Địa phương tiên phong

Các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn hoạt động theo hình thức bán chuyên trách, đặc thù công việc phải đi lại thường xuyên, mất nhiều thời gian trong khi thu nhập, phụ cấp hằng tháng lại thấp nên họ không có điều kiện để tham gia BHXH tự nguyện. Tương tự, lao động hợp đồng ở các xã, thị trấn cũng thuộc đối tượng không nằm trong diện tham gia BHXH bắt buộc. Từ thực tế này, ngày 29/12/2021 UBND huyện Lắk ban hành Quyết định số 5881/QĐ-UBND (gọi tắt là Đề án 5881) phê duyệt Đề án hỗ trợ một phần kinh phí tham gia BHXH tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, buôn và người lao động hợp đồng ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh sử dụng ngân sách có mục tiêu thực hiện hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho cán bộ thôn, buôn và lao động hợp đồng.

Cán bộ BHXH huyện Lắk tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ buôn ở xã Yang Tao.

Theo đó, nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 30% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn và 12% tiền lương đối với lao động đang hợp đồng tại UBND xã, thị trấn.

Xã Yang Tao có 10 buôn, trong đó có 29 người giữ chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và 4 cán bộ lao động hợp đồng đang làm việc tại UBND xã. Bà H’Loan Uông, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ BHXH huyện đến phổ biến chủ trương về chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện và tuyên truyền, vận động cán bộ buôn, lao động hợp đồng tham gia. Đến nay, xã có 9 người trong tổng số 33 người thuộc diện hỗ trợ một phần kinh phí tham gia BHXH tự nguyện đã được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Với các trường hợp còn lại, địa phương sẽ tiếp tục vận động, khuyến khích tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng các quyền lợi khi đủ thời gian đóng bảo hiểm và đủ tuổi nghỉ hưu.

Niềm vui người thụ hưởng

Anh Y Thiên Buôn, Trưởng buôn Dơng Bắk, xã Yang Tao chia sẻ, cuối năm 2020 được cán bộ BHXH tuyên truyền về các chính sách của BHXH tự nguyện, anh đã bàn với gia đình và quyết định tham gia từ đầu năm 2021. Gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng, mới đây anh được UBND huyện hỗ trợ 30% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn đối với cán bộ thôn, buôn. Thêm phần hỗ trợ này, chi phí bỏ ra đóng bảo hiểm hằng tháng của anh giảm được khá nhiều, là cơ hội để anh tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện lâu dài.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, lao động hợp đồng làm việc tại UBND thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) thuộc diện hỗ trợ đóng một phần kinh phí BHXH tự nguyện theo Đề án 5881.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, lao động hợp đồng tại UBND thị trấn Liên Sơn cũng là trường hợp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đóng một phần BHXH tự nguyện theo Đề án 5881. Anh Khánh cho biết, đầu năm 2022 anh bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, từ tháng 11/2022 anh được ngân sách huyện hỗ trợ một phần kinh phí bằng 12% tiền lương. Dẫu số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng được chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ anh cảm thấy rất vui, được động viên rất lớn về mặt tinh thần.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk Nguyễn Anh Tú, việc thực hiện tốt chính sách BHXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong năm 2022 địa phương hỗ trợ cán bộ thôn, buôn và người lao động hợp đồng 3 tháng cuối năm. Những năm tiếp theo, UBND huyện sẽ căn cứ vào đề nghị của BHXH huyện để có cơ sở phân bổ ngân sách hỗ trợ.

Theo thống kê, huyện Lắk có 275 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở 109 thôn, buôn, tổ dân phố và 37 lao động hợp đồng đang làm việc tại UBND 11 xã, thị trấn thuộc diện được hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện theo Đề án 5881.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc