Multimedia Đọc Báo in

"Lá chắn thép" trong bảo vệ an ninh quân đội

08:23, 16/06/2020

Địa bàn rộng, quân số mỏng, song những năm qua Ban Bảo vệ an ninh (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp tiến hành công tác bảo vệ an ninh quân đội.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Bảo vệ an ninh thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy về các mặt công tác bảo vệ an ninh quân đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thẩm tra xác minh lý lịch; tổ chức thẩm định hồ sơ; tham mưu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên thuộc quyền.

Đặc biệt là triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, quân đội về tiêu chuẩn chính trị của người vào làm việc ở cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật; công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy các cấp đã được cấp ủy có thẩm quyền kết luận về tiêu chuẩn chính trị; 100% lực lượng thường trực, các trường hợp được tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, phong quân hàm, nâng lương, đi học các trường trong quân đội được rà soát, lập phiếu thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 100% lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được tập trung huấn luyện và sẵn sàng làm nhiệm vụ khẩn cấp được rà soát, lập danh sách phục vụ công tác quản lý, sử dụng chặt chẽ.

Cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện M'Đrắk tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.
Cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện M'Đrắk tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Ban Bảo vệ an ninh cũng thường xuyên tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Nội vụ, cấp ủy Sở Ngoại vụ; phối hợp tốt với Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy trong thực hiện công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ chủ trì tham gia cấp ủy địa phương. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hằng năm Ban Bảo vệ an ninh đã tập trung nghiên cứu, nắm chắc các văn bản, hướng dẫn của trên, tham mưu phối hợp cùng các lực lượng tiến hành kiểm tra tình hình thực tiễn tại các địa phương ở hai cấp (xã, huyện) ngay từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (đăng ký độ tuổi 17) và khâu sơ tuyển. Từ đó, làm cơ sở tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Phòng Chính trị ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện... 

Những năm qua, LLVT tỉnh không có trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn chính trị tham gia cấp ủy các cấp, vào làm việc ở cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật.

Trong đó, chú trọng hướng dẫn quy trình công tác thẩm tra xác minh, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở các cấp. Phối hợp với Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân của cấp dưới trong địa bàn đảm nhiệm; trưởng công an chủ trì phối hợp với chỉ huy trưởng Ban CHQS chịu trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, thẩm định hồ sơ của cấp xã, kết luận về tiêu chuẩn chính trị công dân được xét tuyển và báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình xem xét quyết định. Tổ chức nắm tình hình, xác minh rõ về lai lịch chính trị, chính trị hiện nay đối với những thanh niên có thời gian đi làm ăn xa ở địa phương khác, quan hệ xã hội phức tạp, dễ có khả năng dẫn đến đơn thư kiếu kiện, tố cáo...

Việc thẩm tra xác minh, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức thanh niên nhập ngũ hằng năm được Ban Bảo vệ an ninh và các lực lượng tiến hành rất chặt chẽ, nghiêm túc.
Việc thẩm tra xác minh, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức thanh niên nhập ngũ hằng năm được Ban Bảo vệ an ninh và các lực lượng tiến hành rất chặt chẽ, nghiêm túc.

Nhờ vậy, kết quả giao quân hằng năm cho các đơn vị của Bộ, Quân khu, Quân đoàn 3 và tỉnh huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, không có trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn chính trị, bị loại trả, đổi bù sau phúc tra chiến sĩ mới. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, xây dựng ngành được triển khai toàn diện trong LLVT tỉnh, nhất là ở các đơn vị có quân, trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu... Với những kết quả đã đạt được, Ban Bảo vệ an ninh nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

An Khang


Ý kiến bạn đọc


Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk qua các kỳ Đại hội
Đắk Lắk và Mondulkiri là hai tỉnh có chung đường biên giới. Sự kết nối, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk đã thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam – Campuchia.