Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

11:32, 16/05/2022

Sáng 16/5, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 16/5 – 23/5, học viên của 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề về kiến thức, các kỹ năng cơ bản của người đại biểu HĐND gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Đắk Lắk trong giai đoạn hiện này; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện; Kỹ năng phát triển năng lực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp huyện; Kỹ năng ban hành nghị quyết của đại biểu HĐND cấp huyện.

TS.Nguyễn Thành Dũng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
TS.Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp học, TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị khẳng định: Công tác bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong cả nhiệm kỳ. Qua công tác bồi dưỡng giúp các đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Đây là những kỹ năng cần thiết, giúp đại biểu HĐND thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác cũng như nguyện vọng của cử tri.

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả và yêu cầu đề ra, TS. Nguyễn Thành Dũng cũng đề nghị các đại biểu HĐND cấp huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm chắc các kỹ năng để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc