Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân sự tỉnh:

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt"

17:02, 04/06/2022

Chiều 3/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 48-NQ/TVĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về “Công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đầy đủ và sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tài chính - ngân sách.

Đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp, vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, tài sản ở các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Cùng với đó là huy động và quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, củng cố và tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT).

1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích trong “Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2016 - 2017; Ban Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”...

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương tài chính, nhất là với đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên, cán bộ, nhân viên ngành tài chính sử dụng đồng bộ công cụ quản lý, điều hành dự toán ngân sách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt, kết hợp chặt chẽ với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hoàn thiện kế hoạch tài chính bảo đảm cho quân đội khi có tình huống xảy ra; làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm khi chuyển các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho các nhiệm vụ và tác chiến trong KVPT tỉnh...

1
Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao thưởng các cá nhân có thành tích tốt.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc