Khuê Ngọc Điền: Điểm sáng về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần
Cập nhật lúc 09:18, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)
.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông) đã cùng đoàn kết, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đặc biệt là tiềm lực chính trị, tinh thần; chú trọng nâng cao nhận thức, ý chí, xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.

Nhằm nâng cao ý thức quốc phòng cho toàn dân, 5 năm qua (giai đoạn 2013 – 2018), xã Khuê Ngọc Điền đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên; giáo dục quốc phòng toàn dân được 5 đợt với hơn 7.600 lượt người dân tham gia. Thực hiện công tác tuyển quân, hằng năm xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, không có trường hợp nào chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Địa phương thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức quốc phòng – an ninh, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cùng với đó, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên. 5 năm qua, toàn xã đã kết nạp được 18 đồng chí vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 13,9%, trong quân nhân dự bị đạt 18,2%, làm nòng cốt xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị địa phương.

Các chiến sĩ dân quân xã Khuê Ngọc Điền luyện tập trên thao trường.
Các chiến sĩ dân quân xã Khuê Ngọc Điền luyện tập trên thao trường.
 
“Thời gian tới, lực lượng vũ trang xã sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng trong kháng chiến, tinh thần năng động sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao”.
 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Khuê Ngọc Điền Nguyễn Hoài Quang

Ban CHQS xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28, khóa X của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, lấy tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận trong xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã cũng đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân...

Việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần còn thể hiện rõ nét khi lực lượng vũ trang xã tích cực làm tốt công tác dân vận, các phong trào địa phương, tiêu biểu là phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 3.000 ngày công giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão…

Ban CHQS xã Khuê Ngọc Điền được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương tập thể điển hình tiên tiến, giai đoạn 2013 – 2018.
Ban CHQS xã Khuê Ngọc Điền được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương tập thể điển hình tiên tiến, giai đoạn 2013 – 2018.

Với những thành tích đạt được, 5 năm liền, Ban CHQS xã Khuê Ngọc Điền là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Krông Bông; được UBND huyện, Ban CHQS huyện, Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XXVI vừa qua, đơn vị được tuyên dương là tập thể điển hình tiên tiến, giai đoạn 2013 – 2018.

Song Quỳnh

,