Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới

08:20, 29/05/2023

Xác định bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Đứng chân trên địa bàn xã Ea Tiêu, Trường Mầm non Tuổi Thơ là một trong những đơn vị điển hình về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Trong những năm qua, Chi bộ nhà trường đã giới thiệu 9 quần chúng ưu tú bồi dưỡng và phát triển được 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 14 đồng chí.

Chia sẻ về kết quả này, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ Nguyễn Thị Liệu cho biết: Cấp ủy Chi bộ nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, hiệu quả việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Hằng năm, chi bộ có kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên giới thiệu những quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, cử đi học lớp nhận thức về Đảng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên chức trong nhà trường luôn được coi trọng. Nhiều viên chức sau khi được cử đi học nhận thức về Đảng đã rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, được bồi dưỡng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Tiêu Nguyễn Khánh thông tin: Không riêng gì Trường Mầm non Tuổi Thơ mà nhiều đơn vị, thôn, buôn trên địa bàn xã cũng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa chỉ tiêu huyện giao thành các nhiệm vụ và ban hành nghị quyết chuyên đề cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành của xã; đồng thời thành lập ban chỉ đạo; giao chỉ tiêu cho từng chi bộ và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, thôn, buôn, tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua, từ đó tìm ra nhân tố tích cực bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng. Trong 3 năm qua, Đảng ủy xã đã tạo điều kiện cho 197 quần chúng ưu tú được nâng cao nhận thức về Đảng; bồi dưỡng đảng viên mới cho 101 đồng chí; phát triển được 58 đảng viên (trong đó nữ có 30 đồng chí, dân tộc: 21 đồng chí; tôn giáo: 14 đồng chí).

Chi bộ Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Có thể thấy, chính từ sự quan tâm, chú trọng và bằng những giải pháp quyết liệt, thiết thực nên công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên đã đạt hiệu quả cao. Trong 3 năm qua, toàn huyện đã phát triển được 404/385 đảng viên mới, đạt 105% kế hoạch tỉnh giao; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện là 4.411 đồng chí; trong đó đảng viên nữ 1.750 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số 634 đồng chí, đảng viên là người có đạo 232 đồng chí.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trần Văn Quế cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã nâng cao nhận thức về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên ở đều khắp các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó tập trung ở những nơi còn ít đảng viên; quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, người dân tộc thiểu số, lao động ở các doanh nghiệp nhà nước và người có đạo, học sinh, sinh viên mới ra trường về sinh hoạt Đoàn ở địa phương. Đảng viên mới kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng, đa số đảng viên sau khi kết nạp đều phát huy năng lực, sở trường, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động, phong trào tại địa phương, cơ quan, đơn vị…

 
Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng phát triển đảng viên với phương châm số lượng phải đi liền với chất lượng; giao và đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên thành một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm…”,
 
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cư Kuin Trần Văn Quế

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chỉ đạo triển khai quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn với các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên; qua đó bảo đảm chất lượng và số lượng trong thực hiện công tác phát triển đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở
Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao, song nguy cơ tiềm ẩn do cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân ngay từ cơ sở.