Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Ana: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X

19:17, 30/05/2023

Ngày 30/5, Huyện uỷ Krông Ana tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tổng thu cân đối ngân sách trong 3 năm của huyện ước đạt trên 359 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiêp – xây dựng và thương mại - dịch vụ. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 97,1 triệu đồng, tăng bình quân hằng năm 9,18%. Hạ tầng kinh tế – xã hội được củng cố tăng cường, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Huyện uỷ
Bí thư Huyện uỷ Krông Ana Nguyễn Kính đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: Phát triển du lịch chưa xứng với tiềm năng; triển khai xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn nhiều hạn chế, sự liên kết, phối hợp giữa các hợp tác xã chưa chặt chẽ; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng còn kéo dài, chất lượng một số hạng mục công trình còn hạn chế; việc sử dụng đất sai mục đích, tự ý khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá và 4 Nghị quyết chuyên đề đã đề ra; thực hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp thu ngân sách; tích cực tạo nguồn thu từ quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển hạ tầng  kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung rà soát, giải quyết vấn đề về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động bảo vệ người tiêu dùng dịp Tết Trung thu 2023
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Rằm tháng Tám cũng là ngày Tết Trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên - một dịp lễ đặc biệt trong năm theo văn hóa của người Việt. Thời điểm này, thị trường phục vụ Tết Trung thu rất đa dạng. Công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa vì thế cũng được siết chặt để bảo vệ người tiêu dùng.