Multimedia Đọc Báo in
17:35, 20/02/2024
Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn huyện Ea Kar có chiều dài tuyến 13,5 km do nhà thầu chính là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và nhà thầu phụ Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Sài Gòn thi công gói thầu số 1.
(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.