Multimedia Đọc Báo in
08:47, 11/04/2024
Từ những lợi thế sẵn về nông nghiệp, huyện Krông Ana đang nỗ lực giữ gìn, khai thác và phát huy chuỗi giá trị của sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) để đưa nhiều sản phẩm thế mạnh đặc trưng của địa phương vươn xa ra thị trường.
(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.