Multimedia Đọc Báo in
08:13, 31/03/2023
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở của Đảng bộ huyện Cư Kuin đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 
Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.