Multimedia Đọc Báo in
17:12, 10/05/2024
Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, thị xã Buôn Hồ đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ số tiền hơn 500 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho các gia đình trên địa bàn thị xã.