Multimedia Đọc Báo in
08:19, 26/09/2023
  Trong vài năm gần đây, phong trào tái chế rác thải nhựa đang được nhiều tổ chức, trường học trên cả nước triển khai và mang lại hiệu quả tích cực.