Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

12:06, 09/04/2024

Sáng 9/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt Kết luận số 01); hai năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (gọi tắt Nghị quyết số 847).

Dự hội nghị có Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các ban, ngành, cơ quan, đơn vị hữu quan. Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua ba năm thực hiện Kết luận số 01 và hai năm thực hiện Nghị quyết số 847 trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hướng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tham mưu xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào thi đua quyết thắng đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ; có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác nắm, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng quân nhân, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng…

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể.
Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 847; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen các cá nhân,
Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong ba năm thực hiện Kết luận số 01 và hai năm thực hiện Nghị quyết 847.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc